Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του ελαιολάδου μας

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου μας

Χημική Ανάλυση

Το ελαιόλαδό μας υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους για την τεκμηρίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, την ύπαρξη πλαστικοποιητών, την ανίχνευση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και υπλειμμάτων φυτοφαρμάκων. Για να δείτε την έκθεση Χημικής Ανάλυσης για την σοδειά 2016-2017 πατήστε παρακάτω:

Έκθεση Χημικής Ανάλυσης 2017.

Οργανοληπτικά Αξιολόγηση

Η έκθεση των οργανοληπτικών δοκιμών του ελαιολάδου μας για την σοδειά 2016-2017 έδειξε τα παρακάτω:


  • Διάμεση τιμή φρουτώδους (Mf) = 3,9
  • Διάμεση τιμή πικρού (Mb) = 2,8
  • Διάμεση τική πικάντικου (Mp) = 3,3
  • Διάμεση τιμή ελαττώματος (Md) = 0,0

Μέθοδος: Κανονισμός 2568/91, Παράρτημα ΧΙΙ: Ορια κατηγορίας Eξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό 2568/91:

  • Mf > 0
  • Md = 0